معنی و ترجمه کلمه درناحیه چاربند به انگلیسی درناحیه چاربند یعنی چه

درناحیه چاربند

sciatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها