معنی و ترجمه کلمه درنتیجه به انگلیسی درنتیجه یعنی چه

درنتیجه

from
thereupon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها