معنی و ترجمه کلمه درنده خوى به انگلیسی درنده خوى یعنی چه

درنده خوى

vulturous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها