معنی و ترجمه کلمه درنده به انگلیسی درنده یعنی چه

درنده

fierce
lupin
lupine
predator
predatorial
predatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها