معنی و ترجمه کلمه درندگى به انگلیسی درندگى یعنی چه

درندگى

fellyfelloe
voracity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها