معنی و ترجمه کلمه درنهمین درجه به انگلیسی درنهمین درجه یعنی چه

درنهمین درجه

ninth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها