معنی و ترجمه کلمه درنگ کردن به انگلیسی درنگ کردن یعنی چه

درنگ کردن

demur
let
linger
loiter
stick around
swither
tarry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها