معنی و ترجمه کلمه درنگ به انگلیسی درنگ یعنی چه

درنگ

halt
haw
hesitance
hesitancy
hesitation
pause
tarriance
tarry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها