معنی و ترجمه کلمه درهم باز شدن به انگلیسی درهم باز شدن یعنی چه

درهم باز شدن

inosculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها