معنی و ترجمه کلمه درهم و بر هم به انگلیسی درهم و بر هم یعنی چه

درهم و بر هم

desultory
galley west
higgledy piggledy
hurry scurry
hurry skurry
imbroglio
olio
pial
shagged
sloppy
tangly
topsy turvy
turbid
unorganized
untidy
woebegone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها