معنی و ترجمه کلمه درهم پیچیدن به انگلیسی درهم پیچیدن یعنی چه

درهم پیچیدن

intertwine
pleach
tangle
taut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها