معنی و ترجمه کلمه درهم کشبک کردن به انگلیسی درهم کشبک کردن یعنی چه

درهم کشبک کردن

intertwist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها