معنی و ترجمه کلمه درهم گیر افتادن به انگلیسی درهم گیر افتادن یعنی چه

درهم گیر افتادن

mesh
pleach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها