معنی و ترجمه کلمه درهم گیر انداختن به انگلیسی درهم گیر انداختن یعنی چه

درهم گیر انداختن

tangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها