معنی و ترجمه کلمه درهواى آزاد به انگلیسی درهواى آزاد یعنی چه

درهواى آزاد

alfresco
outdoors

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها