معنی و ترجمه کلمه دره باریک و تنگ به انگلیسی دره باریک و تنگ یعنی چه

دره باریک و تنگ

canyon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها