معنی و ترجمه کلمه دره تنگ به انگلیسی دره تنگ یعنی چه

دره تنگ

flume
glen
gorge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها