معنی و ترجمه کلمه دروازه ى طاقدار به انگلیسی دروازه ى طاقدار یعنی چه

دروازه ى طاقدار

archway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها