معنی و ترجمه کلمه درودگرى به انگلیسی درودگرى یعنی چه

درودگرى

carpentry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها