معنی و ترجمه کلمه دروغگویى به انگلیسی دروغگویى یعنی چه

دروغگویى

lying
mendacity
prevarication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها