معنی و ترجمه کلمه دروغ گفتن به انگلیسی دروغ گفتن یعنی چه

دروغ گفتن

belie
equivocate
fib
gab
lay to
lie
prevaricate
weasel
whiff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها