معنی و ترجمه کلمه درون خوار به انگلیسی درون خوار یعنی چه

درون خوار

endophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها