معنی و ترجمه کلمه درون به انگلیسی درون یعنی چه

درون

ben
inside
interior
inward

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها