معنی و ترجمه کلمه درو عرضى کردن به انگلیسی درو عرضى کردن یعنی چه

درو عرضى کردن

enfilade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها