معنی و ترجمه کلمه درکوهى بنفش به انگلیسی درکوهى بنفش یعنی چه

درکوهى بنفش

amethyst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها