معنی و ترجمه کلمه درک کردن به انگلیسی درک کردن یعنی چه

درک کردن

apperceive
appreciate
apprehend
catch
cognize
compass
comprehend
coneive
decern
fathom
follow
hear
induct
intuit
perceive
realize
savvey
savvy
seize
understand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها