معنی و ترجمه کلمه دریافت مقررى از کلیسا به انگلیسی دریافت مقررى از کلیسا یعنی چه

دریافت مقررى از کلیسا

prebendary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها