معنی و ترجمه کلمه دریانوردى به انگلیسی دریانوردى یعنی چه

دریانوردى

seacraft
seafaring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها