معنی و ترجمه کلمه دریاکنار به انگلیسی دریاکنار یعنی چه

دریاکنار

coast

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها