معنی و ترجمه کلمه در طى حیات به انگلیسی در طى حیات یعنی چه

در طى حیات

intravital
intravitam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها