معنی و ترجمه کلمه در طى به انگلیسی در طى یعنی چه

در طى

during
in course
pending

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها