معنی و ترجمه کلمه در ظاهر منفرد به انگلیسی در ظاهر منفرد یعنی چه

در ظاهر منفرد

haploid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها