معنی و ترجمه کلمه در ظاهر مهمل و در واقع درست به انگلیسی در ظاهر مهمل و در واقع درست یعنی چه

در ظاهر مهمل و در واقع درست

paradoxical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها