معنی و ترجمه کلمه در ظرف ریختن به انگلیسی در ظرف ریختن یعنی چه

در ظرف ریختن

dish out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها