معنی و ترجمه کلمه در ظرف به انگلیسی در ظرف یعنی چه

در ظرف

into
through
within

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها