معنی و ترجمه کلمه در فکر جامعه به انگلیسی در فکر جامعه یعنی چه

در فکر جامعه

social minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها