معنی و ترجمه کلمه در لباس عوضى رل نمایش را بازى کردن به انگلیسی در لباس عوضى رل نمایش را بازى کردن یعنی چه

در لباس عوضى رل نمایش را بازى کردن

personate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها