معنی و ترجمه کلمه در لجن انداختن به انگلیسی در لجن انداختن یعنی چه

در لجن انداختن

quagmire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها