معنی و ترجمه کلمه در لجن گیر افتادن به انگلیسی در لجن گیر افتادن یعنی چه

در لجن گیر افتادن

slough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها