معنی و ترجمه کلمه در لفافه قرار دادن به انگلیسی در لفافه قرار دادن یعنی چه

در لفافه قرار دادن

couch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها