معنی و ترجمه کلمه در مبناى سه به انگلیسی در مبناى سه یعنی چه

در مبناى سه

ternary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها