معنی و ترجمه کلمه در محفظه اى قرار دادن به انگلیسی در محفظه اى قرار دادن یعنی چه

در محفظه اى قرار دادن

encapsulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها