معنی و ترجمه کلمه در محلى غیر از محل کار خود خوابیدن به انگلیسی در محلى غیر از محل کار خود خوابیدن یعنی چه

در محلى غیر از محل کار خود خوابیدن

sleep out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها