معنی و ترجمه کلمه در محلى قرار دادن به انگلیسی در محلى قرار دادن یعنی چه

در محلى قرار دادن

emplace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها