معنی و ترجمه کلمه در محل معینى قرار دادن به انگلیسی در محل معینى قرار دادن یعنی چه

در محل معینى قرار دادن

emplace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها