معنی و ترجمه کلمه در محل کار خود جاى خواب داشتن به انگلیسی در محل کار خود جاى خواب داشتن یعنی چه

در محل کار خود جاى خواب داشتن

sleep in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها