معنی و ترجمه کلمه در مرتع پرورش احشام کردن به انگلیسی در مرتع پرورش احشام کردن یعنی چه

در مرتع پرورش احشام کردن

ranch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها