معنی و ترجمه کلمه در مرحله چند به انگلیسی در مرحله چند یعنی چه

در مرحله چند

nth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها