معنی و ترجمه کلمه در مرز زمین شخم زدن به انگلیسی در مرز زمین شخم زدن یعنی چه

در مرز زمین شخم زدن

whipstitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها