معنی و ترجمه کلمه در مسابقه جلو افتادن از به انگلیسی در مسابقه جلو افتادن از یعنی چه

در مسابقه جلو افتادن از

outplay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها